ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪسی برق داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﺪان

در رشته مهندسی برق به صورت کلی به مطالعه و کاربرد الکتریسیته، الکترونیک و الکترومغناطیس در حوزه علوم و مهندسی پرداخته می‌ شود. این رشته یکی از گسترده‌ ترین، به‌ روز ترین و کاربردی‌ ترین رشته‌ های فنی و مهندسی به شمار رفته و به جرأت می‌ توان گفت بسیاری از پیشرفت های دنیای امروزی در علوم و فنون مختلف مرهون توسعه‌ های صورت گرفته در این رشته است. علاوه بر مباحث فناوری، مبانی تئوری توسعه‌ یافته در حوزه‌ های مختلف مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات، سخت‌ افزار و سیستم های دیجیتال، قدرت و کنترل) راه‌ گشای بسیاری از رشته‌ ها و تخصص های علمی بوده است   گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را از مهرماه 1385 با پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی برق گرایش کنترل آغاز نمود و در حال حاضر در رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی در سه گرایش الکترونیک، کنترل و مخابرات اقدام به جذب و تعیین گرایش دانشجویان می‌ نماید. هم چنین این گروه از مهر ماه 1392 مبادرت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش کنترل نموده است که در حال حاضر دوره کارشناسی ارشد در پنج گرایش مدار های مجتمع الکترونیک، افزاره‌ های میکرو و نانو الکترونیک، سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی و کنترل، فعال استگروه مهندسی برق، در حال حاضر از خدمات آموزشی و پژوهشی 14 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت با ترکیب 1 نفر دانشیار، 11 نفر استادیار و 2 نفر مربی در گرایش های الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات بهره می‌ برد و با حدود 500 دانشجوی فعال،‌ یکی از مراکز مهم فعالیت‌ های آموزشی و پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص صنایع می باشد.

دکتر شعیب بابایی توسکی

مدیر گروه مهندسی برق

مرتبه علمی :

 • استادیار

تحصیلات :

 • دکتری مهندسی برق

سوابق اجرائی :

 • مدیر گروه برق
08138411526
s.b.touski@gmail.com
:08138411526
دکتر هادی دلاوری
دانشیار
تلفن:08138411528 |08138411523
پست الکترونیک
h.delavari@ymail.com
delavari@hut.ac.ir
ساختمان اصلی- بال شرقی- طبقه 4
ساختمان فرشچیان- دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

پرتال اساتید
دکتر حمیدرضا شاه دوستی
دانشیار
تلفن:08138411529
پست الکترونیک
h.doosti@hut.ac.ir
ساختمان اصلی- بال شرقی- طبقه4

پرتال اساتید
دکتر سید محمد عظیمی
دانشیار
تلفن:08138411226
پست الکترونیک:
azimi@hut.ac.ir
ساختمان فرشچیان طبقه اول- اتاق 110

پرتال اساتید
دکتر مجتبی حسینی تودشکی
استادیار
تلفن:08138411524
پست الکترونیک
mhosseini_t@yahoo.com
mhosseini.t@hut.ac.ir
ساختمان اصلی- بال شرقی- طبقه 4

پرتال اساتید
دکتر مهدی خدابنده
استادیار
تلفن: 08138411533
پست الکترونیک
mkhodabandeh@gmail.com
khodabandeh@hut.ac.ir
ساختمان اصلی- بال شرقی- طبقه 4

پرتال اساتید
دکتر سیاوش رجبی
استادیار
تلفن:08138411535
پست الکترونیک
Wicomm.hut@gmail.com
Siavash.rajabi@gmail.com
ساختمان اصلی- بال شرقی- طبقه 4
پرتال اساتید
دکتر شعیب بابایی توسکی
استادیار
تلفن:08138411526
پست الکترونیک
s.b.touski@gmail.com
ساختمان اصلی- بال شرقی- طبقه

پرتال اساتید
دکتر قاسم علی پور
استادیار
تلفن:08138411530
پست الکترونیک
g.alipoor@gmail.com
ساختمان اصلی- بال شرقی- طبقه 4

پرتال اساتید
دکتر عباس فتاحی می آبادی
استادیار
تلفن:08138411513 | 08138411538
پست الکترونیک
fattahi@hut.ac.ir
ساختمان اصلی- بال شرقی- طبقه 4
ساختمان اصلی- بال غربی- طبقه 4- رئیس دفتر ریاست

پرتال اساتید
دکتر علیرضا کوکبی
استادیار
تلفن:08138411525
پست الکترونیک
Alireza.kokabi@Gmail.com
ساختمان اصلی- بال شرقی- طبقه 4

پرتال اساتید
دکتر سید محمد مهدی موسوی
استادیار
تلفن:08138411516
پست الکترونیک
moosavi@hut.ac.ir
ساختمان فرشچیان-  طبقه 6

پرتال اساتید
دکتر رمضانعلی نقی زاده
استادیار
تلفن:08138411567
پست الکترونیک
Ra.naghizadeh@gmail.com
ساختمان فرشچیان-  طبقه 6

پرتال اساتید
دکتر میثم شفاعی
استادیار
تلفن:081384111000
پست الکترونیک
Shafaee.edu@gmail.com

پرتال اساتید
مهندس حمید رضا قنبری خُرم
مربی
تلفن:08138411508
پست الکترونیک
ghanbari@hut.ac.ir
h.ghanbarikhorram@gmail.com
ساختمان فرشچیان-  طبقه

پرتال اساتید
مهندس محمدحسین دوست محمدی
مربی
تلفن:08138411534
پست الکترونیک
Doost.mohammadi@gmail.com
ساختمان اصلی- بال شرقی- طبقه 4

پرتال اساتید
احسان زمانیان
کارشناس گروه و آزمایشگاه
تلفن: 08138411321
Responsive Image

چارت درسی برای ورودی های قبل از 1400

 • گرایش کنترل (مجموعه سیستم های کنترل)

  برنامه درسی

  چارت
 • گرایش مدار های مجتمع الکترونیک

  برنامه درسی
  چارت
 • گرایش افزاره‌ های میکرو و نانو الکترونیک

  برنامه درسی
  چارت
 • گرایش سیستم های قدرت - ورودی 97 و ما قبل

  برنامه درسی
 • گرایش سیستم های قدرت - ورودی 98 و ما بعد

  برنامه درسی
  چارت
 • گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

  برنامه درسی
  چارت
 • چارت درسی کارشناسی مهندسی برق ( مصوب 20 بهمن 1399 )

  چارت
 • روند و شیوه انتخاب گرایش دانشجویان رشته مهندسی برق

  دانلود
 • برنامه درسی  مقطع کارشناسی جامع  وزارت علوم

  برنامه درسی جامع کارشناسی برق

چارت درسی برای ورودی های 1400 به بعد

 • چارت درسی کارشناسی مهندسی برق  1400 به بعد

  چارت
 • برنامه درسی مقطع کارشناسی جامع وزارت علوم برای سال 1400 به بعد

  دانلود

لیست آزمایشگاه ها

 • آزمایشگاه مدار و الکترونیک
 • آزمایشگاه مدار های پالس و دیجیتال
 • آزمایشگاه سیستم های دیجیتال
 • آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
 • آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال
 • آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
 • آزمایشگاه کنترل خطی
 • آزمایشگاه کنترل صنعتی
 • آزمایشگاه ابزار دقیق
 • آزمایشگاه مدار مخابراتی
 • کارگاه برق
 • آزمایشگاه تحقیقاتی برق
Responsive Image
ردیف نام استاد پست الکترونیک
1 دکتر عباس رمضانی
ramezani.as@gmail.com
2 دکتر سیدمنوچهر حسینی
m.hosseini@basu.ac.ir
3 دکتر زهرا سهرابی
sohrabi.z@gmail.com
4 دکتر احمد قادری شمیم
ahmadghaderi@yahoo.com
5 دکتر راضیه ترکمنی
hut.torkamani@gmail.com
6 دکتر عبدالله میرزابیگی
Ab.mirzabeigi@gmail.com
7 دکتر پژمان بیات
pezhman.bayat.basu@gmail.com
pezhman.bayat@phd.guilan.ac.ir
8 دکتر پیمان بیات
peyman.bayat.basu@gmail.com
peyman.bayat@phd.guilan.ac.ir
9 مهندس مجید میرزایی مدام
Majid.mirzayi@ut.ac.ir
10 مهندس احسان رضایی
ehsanrelec@gmail.com
11 دکتر میثم شفاعی
shafaee.edu@gmail.com
12 دکتر احسان قاسمی مقدم
egm_ir@hut.ac.ir
13 دکتر جواد رضوانی
Javad.rezvani@gmail.com
14 دکتر سبحان نادریان
S.naderian@gmail.com
15 دکتر علیرضا قریشی
sargr1990@yahoo.com
16 دکتر علی کلانترنیا
Ali.kalantarnia@gmail.com
17 دکتر محمدحسن آقابابایی
Aghababaei.mh@gmail.com
18 مهندس امیر حسین زارعی
amirhozarei@gmail.com
19 مهندس آریان صابری
saberi_aryan@yahoo.com